Ontslag Oosterse bos

Uw werkgever in Oosterse bos mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oosterse bos zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oosterse bos

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oosterse bos. Uw werkgever in Oosterse bos mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oosterse bos arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oosterse bos niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oosterse bos te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oosterse bos u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oosterse bos of met bevallingsverlof bent in Oosterse bos.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oosterse bos kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oosterse bos die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oosterse bos
 • Als u in Oosterse bos lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oosterse bos wilt opnemen;
 • Omdat u in Oosterse bos lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oosterse bos lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oosterse bos wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oosterse bos op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oosterse bos

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oosterse bos. Uitzonderingen in Oosterse bos;
 • Als uw werkgever in Oosterse bos bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oosterse bos aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oosterse bos gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oosterse bos niet geschikt voor uw werk in Oosterse bos of
 • u functioneert niet voldoende in Oosterse bos.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oosterse bos

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oosterse bos niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oosterse bos of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oosterse bos verblijft, dan mag uw werkgever in Oosterse bos u eveneens wel ontslaan.