Ontslag Oosternijkerk /easternijtsjerk

Uw werkgever in Oosternijkerk /easternijtsjerk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oosternijkerk /easternijtsjerk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oosternijkerk /easternijtsjerk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oosternijkerk /easternijtsjerk. Uw werkgever in Oosternijkerk /easternijtsjerk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oosternijkerk /easternijtsjerk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oosternijkerk /easternijtsjerk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oosternijkerk /easternijtsjerk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oosternijkerk /easternijtsjerk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oosternijkerk /easternijtsjerk of met bevallingsverlof bent in Oosternijkerk /easternijtsjerk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oosternijkerk /easternijtsjerk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oosternijkerk /easternijtsjerk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oosternijkerk /easternijtsjerk
 • Als u in Oosternijkerk /easternijtsjerk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oosternijkerk /easternijtsjerk wilt opnemen;
 • Omdat u in Oosternijkerk /easternijtsjerk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oosternijkerk /easternijtsjerk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oosternijkerk /easternijtsjerk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oosternijkerk /easternijtsjerk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oosternijkerk /easternijtsjerk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oosternijkerk /easternijtsjerk. Uitzonderingen in Oosternijkerk /easternijtsjerk;
 • Als uw werkgever in Oosternijkerk /easternijtsjerk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oosternijkerk /easternijtsjerk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oosternijkerk /easternijtsjerk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oosternijkerk /easternijtsjerk niet geschikt voor uw werk in Oosternijkerk /easternijtsjerk of
 • u functioneert niet voldoende in Oosternijkerk /easternijtsjerk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oosternijkerk /easternijtsjerk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oosternijkerk /easternijtsjerk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oosternijkerk /easternijtsjerk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oosternijkerk /easternijtsjerk verblijft, dan mag uw werkgever in Oosternijkerk /easternijtsjerk u eveneens wel ontslaan.