Ontslag Oosternieland

Uw werkgever in Oosternieland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oosternieland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oosternieland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oosternieland. Uw werkgever in Oosternieland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oosternieland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oosternieland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oosternieland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oosternieland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oosternieland of met bevallingsverlof bent in Oosternieland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oosternieland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oosternieland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oosternieland
 • Als u in Oosternieland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oosternieland wilt opnemen;
 • Omdat u in Oosternieland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oosternieland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oosternieland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oosternieland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oosternieland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oosternieland. Uitzonderingen in Oosternieland;
 • Als uw werkgever in Oosternieland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oosternieland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oosternieland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oosternieland niet geschikt voor uw werk in Oosternieland of
 • u functioneert niet voldoende in Oosternieland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oosternieland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oosternieland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oosternieland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oosternieland verblijft, dan mag uw werkgever in Oosternieland u eveneens wel ontslaan.