Ontslag Oosterleek

Uw werkgever in Oosterleek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oosterleek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oosterleek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oosterleek. Uw werkgever in Oosterleek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oosterleek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oosterleek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oosterleek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oosterleek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oosterleek of met bevallingsverlof bent in Oosterleek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oosterleek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oosterleek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oosterleek
 • Als u in Oosterleek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oosterleek wilt opnemen;
 • Omdat u in Oosterleek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oosterleek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oosterleek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oosterleek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oosterleek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oosterleek. Uitzonderingen in Oosterleek;
 • Als uw werkgever in Oosterleek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oosterleek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oosterleek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oosterleek niet geschikt voor uw werk in Oosterleek of
 • u functioneert niet voldoende in Oosterleek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oosterleek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oosterleek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oosterleek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oosterleek verblijft, dan mag uw werkgever in Oosterleek u eveneens wel ontslaan.