Ontslag Oosterland

Uw werkgever in Oosterland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oosterland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oosterland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oosterland. Uw werkgever in Oosterland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oosterland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oosterland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oosterland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oosterland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oosterland of met bevallingsverlof bent in Oosterland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oosterland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oosterland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oosterland
 • Als u in Oosterland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oosterland wilt opnemen;
 • Omdat u in Oosterland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oosterland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oosterland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oosterland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oosterland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oosterland. Uitzonderingen in Oosterland;
 • Als uw werkgever in Oosterland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oosterland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oosterland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oosterland niet geschikt voor uw werk in Oosterland of
 • u functioneert niet voldoende in Oosterland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oosterland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oosterland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oosterland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oosterland verblijft, dan mag uw werkgever in Oosterland u eveneens wel ontslaan.