Ontslag Oosterik

Uw werkgever in Oosterik mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oosterik zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oosterik

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oosterik. Uw werkgever in Oosterik mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oosterik arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oosterik niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oosterik te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oosterik u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oosterik of met bevallingsverlof bent in Oosterik.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oosterik kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oosterik die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oosterik
 • Als u in Oosterik lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oosterik wilt opnemen;
 • Omdat u in Oosterik lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oosterik lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oosterik wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oosterik op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oosterik

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oosterik. Uitzonderingen in Oosterik;
 • Als uw werkgever in Oosterik bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oosterik aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oosterik gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oosterik niet geschikt voor uw werk in Oosterik of
 • u functioneert niet voldoende in Oosterik.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oosterik

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oosterik niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oosterik of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oosterik verblijft, dan mag uw werkgever in Oosterik u eveneens wel ontslaan.