Ontslag Oosterhuizen

Uw werkgever in Oosterhuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oosterhuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oosterhuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oosterhuizen. Uw werkgever in Oosterhuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oosterhuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oosterhuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oosterhuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oosterhuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oosterhuizen of met bevallingsverlof bent in Oosterhuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oosterhuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oosterhuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oosterhuizen
 • Als u in Oosterhuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oosterhuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Oosterhuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oosterhuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oosterhuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oosterhuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oosterhuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oosterhuizen. Uitzonderingen in Oosterhuizen;
 • Als uw werkgever in Oosterhuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oosterhuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oosterhuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oosterhuizen niet geschikt voor uw werk in Oosterhuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Oosterhuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oosterhuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oosterhuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oosterhuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oosterhuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Oosterhuizen u eveneens wel ontslaan.