Ontslag Oosterhout

Uw werkgever in Oosterhout mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oosterhout zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oosterhout

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oosterhout. Uw werkgever in Oosterhout mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oosterhout arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oosterhout niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oosterhout te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oosterhout u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oosterhout of met bevallingsverlof bent in Oosterhout.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oosterhout kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oosterhout die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oosterhout
 • Als u in Oosterhout lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oosterhout wilt opnemen;
 • Omdat u in Oosterhout lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oosterhout lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oosterhout wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oosterhout op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oosterhout

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oosterhout. Uitzonderingen in Oosterhout;
 • Als uw werkgever in Oosterhout bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oosterhout aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oosterhout gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oosterhout niet geschikt voor uw werk in Oosterhout of
 • u functioneert niet voldoende in Oosterhout.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oosterhout

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oosterhout niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oosterhout of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oosterhout verblijft, dan mag uw werkgever in Oosterhout u eveneens wel ontslaan.