Ontslag Oosterholt

Uw werkgever in Oosterholt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oosterholt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oosterholt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oosterholt. Uw werkgever in Oosterholt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oosterholt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oosterholt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oosterholt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oosterholt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oosterholt of met bevallingsverlof bent in Oosterholt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oosterholt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oosterholt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oosterholt
 • Als u in Oosterholt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oosterholt wilt opnemen;
 • Omdat u in Oosterholt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oosterholt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oosterholt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oosterholt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oosterholt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oosterholt. Uitzonderingen in Oosterholt;
 • Als uw werkgever in Oosterholt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oosterholt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oosterholt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oosterholt niet geschikt voor uw werk in Oosterholt of
 • u functioneert niet voldoende in Oosterholt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oosterholt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oosterholt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oosterholt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oosterholt verblijft, dan mag uw werkgever in Oosterholt u eveneens wel ontslaan.