Ontslag Oosterhof

Uw werkgever in Oosterhof mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oosterhof zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oosterhof

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oosterhof. Uw werkgever in Oosterhof mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oosterhof arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oosterhof niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oosterhof te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oosterhof u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oosterhof of met bevallingsverlof bent in Oosterhof.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oosterhof kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oosterhof die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oosterhof
 • Als u in Oosterhof lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oosterhof wilt opnemen;
 • Omdat u in Oosterhof lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oosterhof lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oosterhof wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oosterhof op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oosterhof

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oosterhof. Uitzonderingen in Oosterhof;
 • Als uw werkgever in Oosterhof bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oosterhof aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oosterhof gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oosterhof niet geschikt voor uw werk in Oosterhof of
 • u functioneert niet voldoende in Oosterhof.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oosterhof

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oosterhof niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oosterhof of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oosterhof verblijft, dan mag uw werkgever in Oosterhof u eveneens wel ontslaan.