Ontslag Oosterhesselen

Uw werkgever in Oosterhesselen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oosterhesselen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oosterhesselen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oosterhesselen. Uw werkgever in Oosterhesselen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oosterhesselen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oosterhesselen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oosterhesselen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oosterhesselen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oosterhesselen of met bevallingsverlof bent in Oosterhesselen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oosterhesselen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oosterhesselen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oosterhesselen
 • Als u in Oosterhesselen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oosterhesselen wilt opnemen;
 • Omdat u in Oosterhesselen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oosterhesselen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oosterhesselen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oosterhesselen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oosterhesselen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oosterhesselen. Uitzonderingen in Oosterhesselen;
 • Als uw werkgever in Oosterhesselen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oosterhesselen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oosterhesselen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oosterhesselen niet geschikt voor uw werk in Oosterhesselen of
 • u functioneert niet voldoende in Oosterhesselen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oosterhesselen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oosterhesselen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oosterhesselen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oosterhesselen verblijft, dan mag uw werkgever in Oosterhesselen u eveneens wel ontslaan.