Ontslag Oosterens

Uw werkgever in Oosterens mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oosterens zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oosterens

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oosterens. Uw werkgever in Oosterens mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oosterens arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oosterens niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oosterens te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oosterens u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oosterens of met bevallingsverlof bent in Oosterens.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oosterens kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oosterens die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oosterens
 • Als u in Oosterens lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oosterens wilt opnemen;
 • Omdat u in Oosterens lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oosterens lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oosterens wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oosterens op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oosterens

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oosterens. Uitzonderingen in Oosterens;
 • Als uw werkgever in Oosterens bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oosterens aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oosterens gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oosterens niet geschikt voor uw werk in Oosterens of
 • u functioneert niet voldoende in Oosterens.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oosterens

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oosterens niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oosterens of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oosterens verblijft, dan mag uw werkgever in Oosterens u eveneens wel ontslaan.