Ontslag Oosterend /easterein

Uw werkgever in Oosterend /easterein mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oosterend /easterein zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oosterend /easterein

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oosterend /easterein. Uw werkgever in Oosterend /easterein mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oosterend /easterein arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oosterend /easterein niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oosterend /easterein te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oosterend /easterein u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oosterend /easterein of met bevallingsverlof bent in Oosterend /easterein.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oosterend /easterein kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oosterend /easterein die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oosterend /easterein
 • Als u in Oosterend /easterein lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oosterend /easterein wilt opnemen;
 • Omdat u in Oosterend /easterein lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oosterend /easterein lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oosterend /easterein wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oosterend /easterein op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oosterend /easterein

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oosterend /easterein. Uitzonderingen in Oosterend /easterein;
 • Als uw werkgever in Oosterend /easterein bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oosterend /easterein aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oosterend /easterein gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oosterend /easterein niet geschikt voor uw werk in Oosterend /easterein of
 • u functioneert niet voldoende in Oosterend /easterein.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oosterend /easterein

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oosterend /easterein niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oosterend /easterein of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oosterend /easterein verblijft, dan mag uw werkgever in Oosterend /easterein u eveneens wel ontslaan.