Ontslag Easterein /oosterend

Uw werkgever in Easterein /oosterend mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Easterein /oosterend zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Easterein /oosterend

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Easterein /oosterend. Uw werkgever in Easterein /oosterend mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Easterein /oosterend arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Easterein /oosterend niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Easterein /oosterend te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Easterein /oosterend u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Easterein /oosterend of met bevallingsverlof bent in Easterein /oosterend.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Easterein /oosterend kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Easterein /oosterend die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Easterein /oosterend
 • Als u in Easterein /oosterend lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Easterein /oosterend wilt opnemen;
 • Omdat u in Easterein /oosterend lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Easterein /oosterend lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Easterein /oosterend wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Easterein /oosterend op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Easterein /oosterend

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Easterein /oosterend. Uitzonderingen in Easterein /oosterend;
 • Als uw werkgever in Easterein /oosterend bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Easterein /oosterend aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Easterein /oosterend gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Easterein /oosterend niet geschikt voor uw werk in Easterein /oosterend of
 • u functioneert niet voldoende in Easterein /oosterend.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Easterein /oosterend

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Easterein /oosterend niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Easterein /oosterend of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Easterein /oosterend verblijft, dan mag uw werkgever in Easterein /oosterend u eveneens wel ontslaan.