Ontslag Oostereinde

Uw werkgever in Oostereinde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oostereinde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oostereinde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oostereinde. Uw werkgever in Oostereinde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oostereinde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oostereinde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oostereinde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oostereinde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oostereinde of met bevallingsverlof bent in Oostereinde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oostereinde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oostereinde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oostereinde
 • Als u in Oostereinde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oostereinde wilt opnemen;
 • Omdat u in Oostereinde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oostereinde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oostereinde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oostereinde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oostereinde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oostereinde. Uitzonderingen in Oostereinde;
 • Als uw werkgever in Oostereinde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oostereinde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oostereinde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oostereinde niet geschikt voor uw werk in Oostereinde of
 • u functioneert niet voldoende in Oostereinde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oostereinde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oostereinde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oostereinde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oostereinde verblijft, dan mag uw werkgever in Oostereinde u eveneens wel ontslaan.