Ontslag Oosterbroek

Uw werkgever in Oosterbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oosterbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oosterbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oosterbroek. Uw werkgever in Oosterbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oosterbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oosterbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oosterbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oosterbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oosterbroek of met bevallingsverlof bent in Oosterbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oosterbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oosterbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oosterbroek
 • Als u in Oosterbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oosterbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Oosterbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oosterbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oosterbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oosterbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oosterbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oosterbroek. Uitzonderingen in Oosterbroek;
 • Als uw werkgever in Oosterbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oosterbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oosterbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oosterbroek niet geschikt voor uw werk in Oosterbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Oosterbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oosterbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oosterbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oosterbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oosterbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Oosterbroek u eveneens wel ontslaan.