Ontslag Oosterboorn /easterboarn

Uw werkgever in Oosterboorn /easterboarn mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oosterboorn /easterboarn zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oosterboorn /easterboarn

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oosterboorn /easterboarn. Uw werkgever in Oosterboorn /easterboarn mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oosterboorn /easterboarn arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oosterboorn /easterboarn niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oosterboorn /easterboarn te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oosterboorn /easterboarn u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oosterboorn /easterboarn of met bevallingsverlof bent in Oosterboorn /easterboarn.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oosterboorn /easterboarn kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oosterboorn /easterboarn die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oosterboorn /easterboarn
 • Als u in Oosterboorn /easterboarn lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oosterboorn /easterboarn wilt opnemen;
 • Omdat u in Oosterboorn /easterboarn lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oosterboorn /easterboarn lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oosterboorn /easterboarn wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oosterboorn /easterboarn op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oosterboorn /easterboarn

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oosterboorn /easterboarn. Uitzonderingen in Oosterboorn /easterboarn;
 • Als uw werkgever in Oosterboorn /easterboarn bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oosterboorn /easterboarn aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oosterboorn /easterboarn gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oosterboorn /easterboarn niet geschikt voor uw werk in Oosterboorn /easterboarn of
 • u functioneert niet voldoende in Oosterboorn /easterboarn.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oosterboorn /easterboarn

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oosterboorn /easterboarn niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oosterboorn /easterboarn of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oosterboorn /easterboarn verblijft, dan mag uw werkgever in Oosterboorn /easterboarn u eveneens wel ontslaan.