Ontslag Oosterblokker

Uw werkgever in Oosterblokker mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oosterblokker zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oosterblokker

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oosterblokker. Uw werkgever in Oosterblokker mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oosterblokker arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oosterblokker niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oosterblokker te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oosterblokker u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oosterblokker of met bevallingsverlof bent in Oosterblokker.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oosterblokker kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oosterblokker die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oosterblokker
 • Als u in Oosterblokker lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oosterblokker wilt opnemen;
 • Omdat u in Oosterblokker lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oosterblokker lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oosterblokker wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oosterblokker op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oosterblokker

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oosterblokker. Uitzonderingen in Oosterblokker;
 • Als uw werkgever in Oosterblokker bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oosterblokker aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oosterblokker gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oosterblokker niet geschikt voor uw werk in Oosterblokker of
 • u functioneert niet voldoende in Oosterblokker.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oosterblokker

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oosterblokker niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oosterblokker of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oosterblokker verblijft, dan mag uw werkgever in Oosterblokker u eveneens wel ontslaan.