Ontslag Oosterbierum /easterbierrum

Uw werkgever in Oosterbierum /easterbierrum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oosterbierum /easterbierrum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oosterbierum /easterbierrum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oosterbierum /easterbierrum. Uw werkgever in Oosterbierum /easterbierrum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oosterbierum /easterbierrum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oosterbierum /easterbierrum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oosterbierum /easterbierrum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oosterbierum /easterbierrum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oosterbierum /easterbierrum of met bevallingsverlof bent in Oosterbierum /easterbierrum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oosterbierum /easterbierrum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oosterbierum /easterbierrum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oosterbierum /easterbierrum
 • Als u in Oosterbierum /easterbierrum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oosterbierum /easterbierrum wilt opnemen;
 • Omdat u in Oosterbierum /easterbierrum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oosterbierum /easterbierrum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oosterbierum /easterbierrum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oosterbierum /easterbierrum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oosterbierum /easterbierrum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oosterbierum /easterbierrum. Uitzonderingen in Oosterbierum /easterbierrum;
 • Als uw werkgever in Oosterbierum /easterbierrum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oosterbierum /easterbierrum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oosterbierum /easterbierrum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oosterbierum /easterbierrum niet geschikt voor uw werk in Oosterbierum /easterbierrum of
 • u functioneert niet voldoende in Oosterbierum /easterbierrum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oosterbierum /easterbierrum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oosterbierum /easterbierrum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oosterbierum /easterbierrum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oosterbierum /easterbierrum verblijft, dan mag uw werkgever in Oosterbierum /easterbierrum u eveneens wel ontslaan.