Ontslag Oosterbeek

Uw werkgever in Oosterbeek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oosterbeek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oosterbeek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oosterbeek. Uw werkgever in Oosterbeek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oosterbeek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oosterbeek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oosterbeek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oosterbeek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oosterbeek of met bevallingsverlof bent in Oosterbeek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oosterbeek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oosterbeek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oosterbeek
 • Als u in Oosterbeek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oosterbeek wilt opnemen;
 • Omdat u in Oosterbeek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oosterbeek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oosterbeek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oosterbeek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oosterbeek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oosterbeek. Uitzonderingen in Oosterbeek;
 • Als uw werkgever in Oosterbeek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oosterbeek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oosterbeek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oosterbeek niet geschikt voor uw werk in Oosterbeek of
 • u functioneert niet voldoende in Oosterbeek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oosterbeek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oosterbeek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oosterbeek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oosterbeek verblijft, dan mag uw werkgever in Oosterbeek u eveneens wel ontslaan.