Ontslag Ooster-dalfsen

Uw werkgever in Ooster-dalfsen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ooster-dalfsen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ooster-dalfsen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ooster-dalfsen. Uw werkgever in Ooster-dalfsen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ooster-dalfsen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ooster-dalfsen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ooster-dalfsen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ooster-dalfsen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ooster-dalfsen of met bevallingsverlof bent in Ooster-dalfsen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ooster-dalfsen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ooster-dalfsen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ooster-dalfsen
 • Als u in Ooster-dalfsen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ooster-dalfsen wilt opnemen;
 • Omdat u in Ooster-dalfsen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ooster-dalfsen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ooster-dalfsen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ooster-dalfsen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ooster-dalfsen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ooster-dalfsen. Uitzonderingen in Ooster-dalfsen;
 • Als uw werkgever in Ooster-dalfsen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ooster-dalfsen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ooster-dalfsen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ooster-dalfsen niet geschikt voor uw werk in Ooster-dalfsen of
 • u functioneert niet voldoende in Ooster-dalfsen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ooster-dalfsen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ooster-dalfsen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ooster-dalfsen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ooster-dalfsen verblijft, dan mag uw werkgever in Ooster-dalfsen u eveneens wel ontslaan.