Ontslag Oostendam

Uw werkgever in Oostendam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oostendam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oostendam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oostendam. Uw werkgever in Oostendam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oostendam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oostendam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oostendam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oostendam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oostendam of met bevallingsverlof bent in Oostendam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oostendam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oostendam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oostendam
 • Als u in Oostendam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oostendam wilt opnemen;
 • Omdat u in Oostendam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oostendam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oostendam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oostendam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oostendam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oostendam. Uitzonderingen in Oostendam;
 • Als uw werkgever in Oostendam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oostendam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oostendam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oostendam niet geschikt voor uw werk in Oostendam of
 • u functioneert niet voldoende in Oostendam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oostendam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oostendam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oostendam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oostendam verblijft, dan mag uw werkgever in Oostendam u eveneens wel ontslaan.