Ontslag Oostelbeers

Uw werkgever in Oostelbeers mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oostelbeers zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oostelbeers

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oostelbeers. Uw werkgever in Oostelbeers mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oostelbeers arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oostelbeers niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oostelbeers te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oostelbeers u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oostelbeers of met bevallingsverlof bent in Oostelbeers.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oostelbeers kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oostelbeers die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oostelbeers
 • Als u in Oostelbeers lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oostelbeers wilt opnemen;
 • Omdat u in Oostelbeers lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oostelbeers lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oostelbeers wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oostelbeers op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oostelbeers

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oostelbeers. Uitzonderingen in Oostelbeers;
 • Als uw werkgever in Oostelbeers bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oostelbeers aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oostelbeers gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oostelbeers niet geschikt voor uw werk in Oostelbeers of
 • u functioneert niet voldoende in Oostelbeers.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oostelbeers

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oostelbeers niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oostelbeers of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oostelbeers verblijft, dan mag uw werkgever in Oostelbeers u eveneens wel ontslaan.