Ontslag Oosteinde

Uw werkgever in Oosteinde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oosteinde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oosteinde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oosteinde. Uw werkgever in Oosteinde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oosteinde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oosteinde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oosteinde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oosteinde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oosteinde of met bevallingsverlof bent in Oosteinde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oosteinde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oosteinde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oosteinde
 • Als u in Oosteinde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oosteinde wilt opnemen;
 • Omdat u in Oosteinde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oosteinde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oosteinde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oosteinde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oosteinde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oosteinde. Uitzonderingen in Oosteinde;
 • Als uw werkgever in Oosteinde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oosteinde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oosteinde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oosteinde niet geschikt voor uw werk in Oosteinde of
 • u functioneert niet voldoende in Oosteinde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oosteinde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oosteinde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oosteinde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oosteinde verblijft, dan mag uw werkgever in Oosteinde u eveneens wel ontslaan.