Ontslag Het oosteind

Uw werkgever in Het oosteind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Het oosteind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Het oosteind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Het oosteind. Uw werkgever in Het oosteind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Het oosteind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Het oosteind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Het oosteind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Het oosteind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Het oosteind of met bevallingsverlof bent in Het oosteind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Het oosteind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Het oosteind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Het oosteind
 • Als u in Het oosteind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Het oosteind wilt opnemen;
 • Omdat u in Het oosteind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Het oosteind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Het oosteind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Het oosteind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Het oosteind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Het oosteind. Uitzonderingen in Het oosteind;
 • Als uw werkgever in Het oosteind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Het oosteind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Het oosteind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Het oosteind niet geschikt voor uw werk in Het oosteind of
 • u functioneert niet voldoende in Het oosteind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Het oosteind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Het oosteind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Het oosteind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Het oosteind verblijft, dan mag uw werkgever in Het oosteind u eveneens wel ontslaan.