Ontslag Oostdijk

Uw werkgever in Oostdijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oostdijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oostdijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oostdijk. Uw werkgever in Oostdijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oostdijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oostdijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oostdijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oostdijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oostdijk of met bevallingsverlof bent in Oostdijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oostdijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oostdijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oostdijk
 • Als u in Oostdijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oostdijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Oostdijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oostdijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oostdijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oostdijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oostdijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oostdijk. Uitzonderingen in Oostdijk;
 • Als uw werkgever in Oostdijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oostdijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oostdijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oostdijk niet geschikt voor uw werk in Oostdijk of
 • u functioneert niet voldoende in Oostdijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oostdijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oostdijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oostdijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oostdijk verblijft, dan mag uw werkgever in Oostdijk u eveneens wel ontslaan.