Ontslag Oostbuurt

Uw werkgever in Oostbuurt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oostbuurt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oostbuurt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oostbuurt. Uw werkgever in Oostbuurt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oostbuurt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oostbuurt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oostbuurt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oostbuurt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oostbuurt of met bevallingsverlof bent in Oostbuurt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oostbuurt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oostbuurt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oostbuurt
 • Als u in Oostbuurt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oostbuurt wilt opnemen;
 • Omdat u in Oostbuurt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oostbuurt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oostbuurt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oostbuurt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oostbuurt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oostbuurt. Uitzonderingen in Oostbuurt;
 • Als uw werkgever in Oostbuurt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oostbuurt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oostbuurt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oostbuurt niet geschikt voor uw werk in Oostbuurt of
 • u functioneert niet voldoende in Oostbuurt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oostbuurt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oostbuurt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oostbuurt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oostbuurt verblijft, dan mag uw werkgever in Oostbuurt u eveneens wel ontslaan.