Ontslag Oostburgsche brug

Uw werkgever in Oostburgsche brug mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oostburgsche brug zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oostburgsche brug

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oostburgsche brug. Uw werkgever in Oostburgsche brug mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oostburgsche brug arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oostburgsche brug niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oostburgsche brug te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oostburgsche brug u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oostburgsche brug of met bevallingsverlof bent in Oostburgsche brug.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oostburgsche brug kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oostburgsche brug die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oostburgsche brug
 • Als u in Oostburgsche brug lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oostburgsche brug wilt opnemen;
 • Omdat u in Oostburgsche brug lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oostburgsche brug lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oostburgsche brug wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oostburgsche brug op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oostburgsche brug

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oostburgsche brug. Uitzonderingen in Oostburgsche brug;
 • Als uw werkgever in Oostburgsche brug bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oostburgsche brug aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oostburgsche brug gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oostburgsche brug niet geschikt voor uw werk in Oostburgsche brug of
 • u functioneert niet voldoende in Oostburgsche brug.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oostburgsche brug

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oostburgsche brug niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oostburgsche brug of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oostburgsche brug verblijft, dan mag uw werkgever in Oostburgsche brug u eveneens wel ontslaan.