Ontslag Oostburg

Uw werkgever in Oostburg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oostburg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oostburg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oostburg. Uw werkgever in Oostburg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oostburg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oostburg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oostburg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oostburg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oostburg of met bevallingsverlof bent in Oostburg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oostburg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oostburg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oostburg
 • Als u in Oostburg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oostburg wilt opnemen;
 • Omdat u in Oostburg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oostburg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oostburg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oostburg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oostburg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oostburg. Uitzonderingen in Oostburg;
 • Als uw werkgever in Oostburg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oostburg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oostburg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oostburg niet geschikt voor uw werk in Oostburg of
 • u functioneert niet voldoende in Oostburg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oostburg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oostburg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oostburg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oostburg verblijft, dan mag uw werkgever in Oostburg u eveneens wel ontslaan.