Ontslag Oostbroek

Uw werkgever in Oostbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oostbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oostbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oostbroek. Uw werkgever in Oostbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oostbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oostbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oostbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oostbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oostbroek of met bevallingsverlof bent in Oostbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oostbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oostbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oostbroek
 • Als u in Oostbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oostbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Oostbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oostbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oostbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oostbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oostbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oostbroek. Uitzonderingen in Oostbroek;
 • Als uw werkgever in Oostbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oostbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oostbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oostbroek niet geschikt voor uw werk in Oostbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Oostbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oostbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oostbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oostbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oostbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Oostbroek u eveneens wel ontslaan.