Ontslag Oostappen

Uw werkgever in Oostappen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oostappen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oostappen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oostappen. Uw werkgever in Oostappen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oostappen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oostappen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oostappen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oostappen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oostappen of met bevallingsverlof bent in Oostappen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oostappen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oostappen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oostappen
 • Als u in Oostappen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oostappen wilt opnemen;
 • Omdat u in Oostappen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oostappen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oostappen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oostappen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oostappen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oostappen. Uitzonderingen in Oostappen;
 • Als uw werkgever in Oostappen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oostappen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oostappen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oostappen niet geschikt voor uw werk in Oostappen of
 • u functioneert niet voldoende in Oostappen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oostappen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oostappen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oostappen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oostappen verblijft, dan mag uw werkgever in Oostappen u eveneens wel ontslaan.