Ontslag Oost vlieland /east-flylân

Uw werkgever in Oost vlieland /east-flylân mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oost vlieland /east-flylân zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oost vlieland /east-flylân

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oost vlieland /east-flylân. Uw werkgever in Oost vlieland /east-flylân mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oost vlieland /east-flylân arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oost vlieland /east-flylân niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oost vlieland /east-flylân te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oost vlieland /east-flylân u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oost vlieland /east-flylân of met bevallingsverlof bent in Oost vlieland /east-flylân.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oost vlieland /east-flylân kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oost vlieland /east-flylân die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oost vlieland /east-flylân
 • Als u in Oost vlieland /east-flylân lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oost vlieland /east-flylân wilt opnemen;
 • Omdat u in Oost vlieland /east-flylân lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oost vlieland /east-flylân lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oost vlieland /east-flylân wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oost vlieland /east-flylân op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oost vlieland /east-flylân

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oost vlieland /east-flylân. Uitzonderingen in Oost vlieland /east-flylân;
 • Als uw werkgever in Oost vlieland /east-flylân bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oost vlieland /east-flylân aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oost vlieland /east-flylân gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oost vlieland /east-flylân niet geschikt voor uw werk in Oost vlieland /east-flylân of
 • u functioneert niet voldoende in Oost vlieland /east-flylân.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oost vlieland /east-flylân

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oost vlieland /east-flylân niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oost vlieland /east-flylân of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oost vlieland /east-flylân verblijft, dan mag uw werkgever in Oost vlieland /east-flylân u eveneens wel ontslaan.