Ontslag Oost-souburg

Uw werkgever in Oost-souburg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oost-souburg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oost-souburg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oost-souburg. Uw werkgever in Oost-souburg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oost-souburg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oost-souburg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oost-souburg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oost-souburg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oost-souburg of met bevallingsverlof bent in Oost-souburg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oost-souburg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oost-souburg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oost-souburg
 • Als u in Oost-souburg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oost-souburg wilt opnemen;
 • Omdat u in Oost-souburg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oost-souburg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oost-souburg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oost-souburg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oost-souburg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oost-souburg. Uitzonderingen in Oost-souburg;
 • Als uw werkgever in Oost-souburg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oost-souburg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oost-souburg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oost-souburg niet geschikt voor uw werk in Oost-souburg of
 • u functioneert niet voldoende in Oost-souburg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oost-souburg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oost-souburg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oost-souburg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oost-souburg verblijft, dan mag uw werkgever in Oost-souburg u eveneens wel ontslaan.