Ontslag Oost-maarland

Uw werkgever in Oost-maarland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oost-maarland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oost-maarland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oost-maarland. Uw werkgever in Oost-maarland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oost-maarland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oost-maarland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oost-maarland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oost-maarland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oost-maarland of met bevallingsverlof bent in Oost-maarland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oost-maarland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oost-maarland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oost-maarland
 • Als u in Oost-maarland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oost-maarland wilt opnemen;
 • Omdat u in Oost-maarland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oost-maarland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oost-maarland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oost-maarland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oost-maarland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oost-maarland. Uitzonderingen in Oost-maarland;
 • Als uw werkgever in Oost-maarland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oost-maarland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oost-maarland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oost-maarland niet geschikt voor uw werk in Oost-maarland of
 • u functioneert niet voldoende in Oost-maarland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oost-maarland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oost-maarland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oost-maarland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oost-maarland verblijft, dan mag uw werkgever in Oost-maarland u eveneens wel ontslaan.