Ontslag Oost-graftdijk

Uw werkgever in Oost-graftdijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oost-graftdijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oost-graftdijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oost-graftdijk. Uw werkgever in Oost-graftdijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oost-graftdijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oost-graftdijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oost-graftdijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oost-graftdijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oost-graftdijk of met bevallingsverlof bent in Oost-graftdijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oost-graftdijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oost-graftdijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oost-graftdijk
 • Als u in Oost-graftdijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oost-graftdijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Oost-graftdijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oost-graftdijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oost-graftdijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oost-graftdijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oost-graftdijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oost-graftdijk. Uitzonderingen in Oost-graftdijk;
 • Als uw werkgever in Oost-graftdijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oost-graftdijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oost-graftdijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oost-graftdijk niet geschikt voor uw werk in Oost-graftdijk of
 • u functioneert niet voldoende in Oost-graftdijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oost-graftdijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oost-graftdijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oost-graftdijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oost-graftdijk verblijft, dan mag uw werkgever in Oost-graftdijk u eveneens wel ontslaan.