Ontslag Oomsberg

Uw werkgever in Oomsberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oomsberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oomsberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oomsberg. Uw werkgever in Oomsberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oomsberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oomsberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oomsberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oomsberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oomsberg of met bevallingsverlof bent in Oomsberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oomsberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oomsberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oomsberg
 • Als u in Oomsberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oomsberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Oomsberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oomsberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oomsberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oomsberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oomsberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oomsberg. Uitzonderingen in Oomsberg;
 • Als uw werkgever in Oomsberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oomsberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oomsberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oomsberg niet geschikt voor uw werk in Oomsberg of
 • u functioneert niet voldoende in Oomsberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oomsberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oomsberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oomsberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oomsberg verblijft, dan mag uw werkgever in Oomsberg u eveneens wel ontslaan.