Ontslag Ooltgensplaat

Uw werkgever in Ooltgensplaat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ooltgensplaat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ooltgensplaat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ooltgensplaat. Uw werkgever in Ooltgensplaat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ooltgensplaat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ooltgensplaat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ooltgensplaat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ooltgensplaat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ooltgensplaat of met bevallingsverlof bent in Ooltgensplaat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ooltgensplaat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ooltgensplaat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ooltgensplaat
 • Als u in Ooltgensplaat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ooltgensplaat wilt opnemen;
 • Omdat u in Ooltgensplaat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ooltgensplaat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ooltgensplaat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ooltgensplaat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ooltgensplaat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ooltgensplaat. Uitzonderingen in Ooltgensplaat;
 • Als uw werkgever in Ooltgensplaat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ooltgensplaat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ooltgensplaat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ooltgensplaat niet geschikt voor uw werk in Ooltgensplaat of
 • u functioneert niet voldoende in Ooltgensplaat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ooltgensplaat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ooltgensplaat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ooltgensplaat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ooltgensplaat verblijft, dan mag uw werkgever in Ooltgensplaat u eveneens wel ontslaan.