Ontslag Kooldert

Uw werkgever in Kooldert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kooldert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kooldert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kooldert. Uw werkgever in Kooldert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kooldert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kooldert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kooldert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kooldert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kooldert of met bevallingsverlof bent in Kooldert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kooldert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kooldert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kooldert
 • Als u in Kooldert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kooldert wilt opnemen;
 • Omdat u in Kooldert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kooldert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kooldert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kooldert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kooldert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kooldert. Uitzonderingen in Kooldert;
 • Als uw werkgever in Kooldert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kooldert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kooldert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kooldert niet geschikt voor uw werk in Kooldert of
 • u functioneert niet voldoende in Kooldert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kooldert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kooldert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kooldert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kooldert verblijft, dan mag uw werkgever in Kooldert u eveneens wel ontslaan.