Ontslag Ooijen

Uw werkgever in Ooijen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ooijen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ooijen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ooijen. Uw werkgever in Ooijen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ooijen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ooijen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ooijen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ooijen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ooijen of met bevallingsverlof bent in Ooijen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ooijen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ooijen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ooijen
 • Als u in Ooijen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ooijen wilt opnemen;
 • Omdat u in Ooijen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ooijen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ooijen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ooijen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ooijen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ooijen. Uitzonderingen in Ooijen;
 • Als uw werkgever in Ooijen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ooijen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ooijen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ooijen niet geschikt voor uw werk in Ooijen of
 • u functioneert niet voldoende in Ooijen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ooijen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ooijen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ooijen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ooijen verblijft, dan mag uw werkgever in Ooijen u eveneens wel ontslaan.