Ontslag Ooij

Uw werkgever in Ooij mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ooij zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ooij

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ooij. Uw werkgever in Ooij mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ooij arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ooij niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ooij te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ooij u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ooij of met bevallingsverlof bent in Ooij.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ooij kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ooij die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ooij
 • Als u in Ooij lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ooij wilt opnemen;
 • Omdat u in Ooij lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ooij lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ooij wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ooij op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ooij

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ooij. Uitzonderingen in Ooij;
 • Als uw werkgever in Ooij bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ooij aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ooij gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ooij niet geschikt voor uw werk in Ooij of
 • u functioneert niet voldoende in Ooij.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ooij

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ooij niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ooij of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ooij verblijft, dan mag uw werkgever in Ooij u eveneens wel ontslaan.