Ontslag Onstwedde

Uw werkgever in Onstwedde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Onstwedde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Onstwedde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Onstwedde. Uw werkgever in Onstwedde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Onstwedde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Onstwedde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Onstwedde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Onstwedde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Onstwedde of met bevallingsverlof bent in Onstwedde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Onstwedde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Onstwedde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Onstwedde
 • Als u in Onstwedde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Onstwedde wilt opnemen;
 • Omdat u in Onstwedde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Onstwedde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Onstwedde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Onstwedde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Onstwedde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Onstwedde. Uitzonderingen in Onstwedde;
 • Als uw werkgever in Onstwedde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Onstwedde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Onstwedde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Onstwedde niet geschikt voor uw werk in Onstwedde of
 • u functioneert niet voldoende in Onstwedde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Onstwedde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Onstwedde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Onstwedde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Onstwedde verblijft, dan mag uw werkgever in Onstwedde u eveneens wel ontslaan.