Ontslag Onsenoort

Uw werkgever in Onsenoort mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Onsenoort zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Onsenoort

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Onsenoort. Uw werkgever in Onsenoort mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Onsenoort arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Onsenoort niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Onsenoort te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Onsenoort u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Onsenoort of met bevallingsverlof bent in Onsenoort.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Onsenoort kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Onsenoort die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Onsenoort
 • Als u in Onsenoort lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Onsenoort wilt opnemen;
 • Omdat u in Onsenoort lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Onsenoort lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Onsenoort wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Onsenoort op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Onsenoort

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Onsenoort. Uitzonderingen in Onsenoort;
 • Als uw werkgever in Onsenoort bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Onsenoort aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Onsenoort gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Onsenoort niet geschikt voor uw werk in Onsenoort of
 • u functioneert niet voldoende in Onsenoort.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Onsenoort

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Onsenoort niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Onsenoort of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Onsenoort verblijft, dan mag uw werkgever in Onsenoort u eveneens wel ontslaan.