Ontslag Onnen

Uw werkgever in Onnen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Onnen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Onnen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Onnen. Uw werkgever in Onnen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Onnen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Onnen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Onnen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Onnen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Onnen of met bevallingsverlof bent in Onnen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Onnen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Onnen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Onnen
 • Als u in Onnen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Onnen wilt opnemen;
 • Omdat u in Onnen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Onnen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Onnen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Onnen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Onnen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Onnen. Uitzonderingen in Onnen;
 • Als uw werkgever in Onnen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Onnen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Onnen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Onnen niet geschikt voor uw werk in Onnen of
 • u functioneert niet voldoende in Onnen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Onnen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Onnen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Onnen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Onnen verblijft, dan mag uw werkgever in Onnen u eveneens wel ontslaan.