Ontslag Onna

Uw werkgever in Onna mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Onna zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Onna

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Onna. Uw werkgever in Onna mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Onna arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Onna niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Onna te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Onna u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Onna of met bevallingsverlof bent in Onna.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Onna kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Onna die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Onna
 • Als u in Onna lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Onna wilt opnemen;
 • Omdat u in Onna lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Onna lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Onna wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Onna op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Onna

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Onna. Uitzonderingen in Onna;
 • Als uw werkgever in Onna bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Onna aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Onna gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Onna niet geschikt voor uw werk in Onna of
 • u functioneert niet voldoende in Onna.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Onna

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Onna niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Onna of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Onna verblijft, dan mag uw werkgever in Onna u eveneens wel ontslaan.