Ontslag Onderwierum

Uw werkgever in Onderwierum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Onderwierum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Onderwierum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Onderwierum. Uw werkgever in Onderwierum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Onderwierum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Onderwierum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Onderwierum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Onderwierum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Onderwierum of met bevallingsverlof bent in Onderwierum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Onderwierum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Onderwierum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Onderwierum
 • Als u in Onderwierum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Onderwierum wilt opnemen;
 • Omdat u in Onderwierum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Onderwierum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Onderwierum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Onderwierum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Onderwierum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Onderwierum. Uitzonderingen in Onderwierum;
 • Als uw werkgever in Onderwierum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Onderwierum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Onderwierum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Onderwierum niet geschikt voor uw werk in Onderwierum of
 • u functioneert niet voldoende in Onderwierum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Onderwierum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Onderwierum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Onderwierum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Onderwierum verblijft, dan mag uw werkgever in Onderwierum u eveneens wel ontslaan.