Ontslag Onderdendam

Uw werkgever in Onderdendam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Onderdendam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Onderdendam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Onderdendam. Uw werkgever in Onderdendam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Onderdendam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Onderdendam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Onderdendam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Onderdendam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Onderdendam of met bevallingsverlof bent in Onderdendam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Onderdendam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Onderdendam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Onderdendam
 • Als u in Onderdendam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Onderdendam wilt opnemen;
 • Omdat u in Onderdendam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Onderdendam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Onderdendam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Onderdendam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Onderdendam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Onderdendam. Uitzonderingen in Onderdendam;
 • Als uw werkgever in Onderdendam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Onderdendam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Onderdendam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Onderdendam niet geschikt voor uw werk in Onderdendam of
 • u functioneert niet voldoende in Onderdendam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Onderdendam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Onderdendam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Onderdendam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Onderdendam verblijft, dan mag uw werkgever in Onderdendam u eveneens wel ontslaan.