Ontslag Onder eindt

Uw werkgever in Onder eindt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Onder eindt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Onder eindt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Onder eindt. Uw werkgever in Onder eindt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Onder eindt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Onder eindt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Onder eindt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Onder eindt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Onder eindt of met bevallingsverlof bent in Onder eindt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Onder eindt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Onder eindt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Onder eindt
 • Als u in Onder eindt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Onder eindt wilt opnemen;
 • Omdat u in Onder eindt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Onder eindt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Onder eindt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Onder eindt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Onder eindt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Onder eindt. Uitzonderingen in Onder eindt;
 • Als uw werkgever in Onder eindt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Onder eindt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Onder eindt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Onder eindt niet geschikt voor uw werk in Onder eindt of
 • u functioneert niet voldoende in Onder eindt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Onder eindt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Onder eindt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Onder eindt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Onder eindt verblijft, dan mag uw werkgever in Onder eindt u eveneens wel ontslaan.