Ontslag Onder de molen

Uw werkgever in Onder de molen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Onder de molen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Onder de molen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Onder de molen. Uw werkgever in Onder de molen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Onder de molen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Onder de molen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Onder de molen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Onder de molen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Onder de molen of met bevallingsverlof bent in Onder de molen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Onder de molen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Onder de molen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Onder de molen
 • Als u in Onder de molen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Onder de molen wilt opnemen;
 • Omdat u in Onder de molen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Onder de molen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Onder de molen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Onder de molen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Onder de molen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Onder de molen. Uitzonderingen in Onder de molen;
 • Als uw werkgever in Onder de molen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Onder de molen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Onder de molen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Onder de molen niet geschikt voor uw werk in Onder de molen of
 • u functioneert niet voldoende in Onder de molen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Onder de molen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Onder de molen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Onder de molen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Onder de molen verblijft, dan mag uw werkgever in Onder de molen u eveneens wel ontslaan.