Ontslag Ommerschans

Uw werkgever in Ommerschans mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ommerschans zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ommerschans

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ommerschans. Uw werkgever in Ommerschans mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ommerschans arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ommerschans niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ommerschans te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ommerschans u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ommerschans of met bevallingsverlof bent in Ommerschans.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ommerschans kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ommerschans die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ommerschans
 • Als u in Ommerschans lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ommerschans wilt opnemen;
 • Omdat u in Ommerschans lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ommerschans lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ommerschans wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ommerschans op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ommerschans

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ommerschans. Uitzonderingen in Ommerschans;
 • Als uw werkgever in Ommerschans bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ommerschans aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ommerschans gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ommerschans niet geschikt voor uw werk in Ommerschans of
 • u functioneert niet voldoende in Ommerschans.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ommerschans

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ommerschans niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ommerschans of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ommerschans verblijft, dan mag uw werkgever in Ommerschans u eveneens wel ontslaan.