Ontslag Ommerenveld

Uw werkgever in Ommerenveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ommerenveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ommerenveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ommerenveld. Uw werkgever in Ommerenveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ommerenveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ommerenveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ommerenveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ommerenveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ommerenveld of met bevallingsverlof bent in Ommerenveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ommerenveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ommerenveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ommerenveld
 • Als u in Ommerenveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ommerenveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Ommerenveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ommerenveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ommerenveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ommerenveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ommerenveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ommerenveld. Uitzonderingen in Ommerenveld;
 • Als uw werkgever in Ommerenveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ommerenveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ommerenveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ommerenveld niet geschikt voor uw werk in Ommerenveld of
 • u functioneert niet voldoende in Ommerenveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ommerenveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ommerenveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ommerenveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ommerenveld verblijft, dan mag uw werkgever in Ommerenveld u eveneens wel ontslaan.